Skip to content

Trädplantering

Härligt att du är intresserad av att plantera fler träd, det behövs fler trädplanterare i denna värld. För att ge dina träd bästa möjliga förutsättningar att växa och frodas på sin nya plats tänkte vi skicka med lite tips och råd som kan vara bra att ha med sig inför plantering.

När ska man plantera träden?

Våra trädplantor är barrotade plantor. Vilket innebär att vi graver upp träden när de gått in i sin vintervila och alltså inte är i aktiv tillväxt. Det gör att de inte är lika känsliga för att flyttas och ger också en flexibilitet i planteringstid.

Höstplantering

Hösten är en bra tid att plantera, innan tjälen gått I marken och det fungerar att gräva. Då får träden möjlighet att börja rota sig under den långa, ofta fuktiga halvan av året. Nackdelen kan vara att de unga träden utsätts för alltför för kyliga temperaturer, i ung ålder är de ofta lite känsligare för kyla. Risken kan minskas genom att täcka med generöst med organiskt material (till exempel löv, halm, gammalt hö eller annat liknande), som isolerar och skyddar mot de mest extrema temperaturer. Om det sker en skada, så är det oftast de ovanjordiska delarna som skadas, och ett överlevande rotsystem klarar av att skjuta nya skott.

Vårplantering

Har man av någon anledning inte möjlighet att plantera på hösten, eller vill undvika risken att trädet får frostskador, om man lever i de kallare delarna av landet. Så går det också bra att plantera på vårvintern. Så fort tjälen gått ur marken och det går att gräva igen. Väntas varma temperaturer, se till att du kan förvara trädet svalt så att trädet håller sig i vila tills det att du hunnit plantera det. Ett träd som är i aktivt tillstånd är mycket känsligare för den stress som det innebär att planteras ut.

Vid plantering på vårvintern får trädet inte lika lång tid på sig att rota sig innan växtsäsongen börjar, och det kan krävas lite mer vattning under den första sommaren för att säkerställa bra etablering.

Hur förvarar vi träden över vintern?

Finns det inte möjlighet att plantera träden på hösten går det fint at förvara dem i väntan på våren. Viktigt att tänka på är att förhindra att rötterna torkar ut, men samtidigt skydda dem från alltför kalla temperaturer.

Ett altenativ som fungerar om marken fortfarande är grävbar, är att jordslå plantorna. Gräv ett litet v-format dike, lägg ner rötterna så att stammen ligger parallellt med jordytan (se bild nedan), täck sedan över rötterna med jord. För extra isolering, täck gärna över med löv, halm eller annat täckmaterial.

Jordslå plantorna.

Om marken är frusen, är ett annat alternativ att förvara plantorna i hinkar med någon form av fuktigt medium. Det kan vara sågspån, torv, jord eller sand. Se bara till att rötterna hålls täckta och inte torkar ut under vintern. Hinken kan sedan placeras på ett ställe skyddat från de värsta vintertemperaturerna (temperatur precis över nollgradigt är optimalt). Har du en jordkällare är det ett bra alternativ. Ett kallgarage eller någon form av uthus, en kallvind eller icke-uppvärmd glasveranda kan också vara möjliga ställen.

Hur planterar vi träden?

Dags att ge träden bästa möjliga start på sin nya plats. 

  1. Blötlägg trädplantornas rotsystem i en hink med vatten, låt de gärna stå och dra en stund innan plantering.
  2. Gräv ett fyrkantigt hål, och luckra gärna upp sidorna av hålet med en grep eller liknande, det hjälper rötterna att sprida sig horisontellt ut från planteringshålet. Gräv hålet något djupare och bredare än storleken på rotsystemet hos plantan du ska plantera.
  3. Sprid ut rötterna vid plantering och fyll igen hålet med jorden som du grävde upp. Plantera trädet lika djupt som det växte I plantskolan eller något djupare. Avsluta med att lätt trycka till jorden med hand eller fot för att inte lämna några luftfickor och ge rötterna bra kontakt med jorden.
  4. Avsluta med att täcka jorden med någon form av täckmaterial. Vi föredrar att jobba med ett lager kartong eller tidningar, som vattnas ordentligt och sedan tacks med träflis/halm eller annat organiskt material. Täckmaterialet hjälper till att hålla undan gräs och annan konkurrerande växtlighet samtidigt som det håller kvar markfukt och bidrar med näring när det bryts ner.

Upphöjd planteringsbädd

Ett  extra tips om man planterar på lerig jord eller plats med mindre bra dränering. Det kan vara att anlägga en liten upphöjd planteringsbädd, för att på så sätt skapa de väldränerade förhållanden som de flesta nötträd föredrar. Du kan helt enkelt ta jorden från omgivningen av den blivande kullen och på så sätt skapar du en kulle omgiven av ett litet grunt dike. Trädet planteras sedan på samma sätt som ovan på kullen.

Skydda träden

Det är såklart många andra varelser som också är förtjusta i träden vi planterar, då är det bra med lite enkla åtgärder vi kan ta till för att skydda träden.

Sorken

Vet du med att det finns sork I området där du planterar (såsom är fallet på manga gräsmarker), så kan det vara klokt att skydda rotsystemet med en nätkorg tillverkad av putsnät. Vi använder oss av nät med en maskstorlek på 13 mm. Klipp till en längd som matchar omkretsen på rotsystemet, rulla ihop till en cylinder och vik sedan in botten för att skapa en tät nätkorg som du kan sätta ner I planteringshålet vid plantering. Över tid kommer trädets rotsystem bryta sig igenom korgen som till slut rostar och bryts ner. 

Sorken verkar framförallt ha aptit på fruktträd, men även kastanjer är begärliga. Valnötsarterna verkar inte vara lika aptitliga, men vill man vara på den säkra sidan kan det ändå rekommenderas en nätkorg.

Betande djur

Hjort, rådjur, älg. Det är många betande djur som tycker om att äta framförallt blad och späda skott på unga träd. Vi kan skydda träden i ung ålder (innan de växt upp ovanför höjd som djuren kan nå för att beta) genom exempelvis en nätbur av fårnät, förankrad med en stolpe eller två för att djuren inte ska kunna flytta på korgen för att komma åt trädet.